Romerike Sentrum er en lokal samarbeidspartner for grunneiere som ønsker å utvikle eiendommen til bolig- eller næringsformål. 

Vi arbeider i hovedsak på Øvre Romerike, men kan påta oss oppdrag utenfor. 

Romerike Sentrum opptrer på grunneierens vegne og arbeider for å få eiendommen omgjort til utbyggingsområde.

_______


Ta kontakt med oss på e-post post@romerikesentrum.no
eller pr telefon 481 34 959

 
 
Romerike Sentrum AS | Elektroveien 2, 2069 Jessheim  | Tlf.: 481 34 959